Phương hướng hoạt động

Home / Giới thiệu / Phương hướng hoạt động

banner1

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã
Hiện nay các mặt hàng sản xuất và thu mua, chế biến của HTX chủ yếu là các loại cây giống, các loại hoa quả… đã được người dân và thị trường chấp nhận, năng suất cá của các thành viên bình quân đạt trên 1 tấn/sào, sản lượng đạt 3000 tấn; số lượng cây giống, và các loại hoa quả đã được các thành viên chủ động sản xuất và đã bắt đầu cung ứng cho các các hộ ngoài thành viên. Do vậy khi hợp tác xã được thành lập và triển khai hoạt động sẽ hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn, cây con giống, xác định xu hướng của thị trường để tập trung trồng các loại cây có năng xuất, chất lượng được về giá, bảo đảm hiệu quả sản xuất cho các thành viên.
II. Phân tích cạnh tranh
Những năm gần đây sản lượng hoa quả toàn huyện đạt gần 18.000 tấn, trong đó sản lượng của HTX chiếm 20%, ngoài ra sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm cây lương thực tăng tỷ trọng chăn nuôi đặc biệt là trồng cây ăn quả vẫn duy trì về năng suất, sản lượng, nhiều hỗ đã chuyển đổi toàn bộ diện tích trong vườn, ngoài đồng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển trong những năm tới.
III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã
HTX nhãn “Miền Thiết” xác định năm đầu tiên khi HTX hoạt động vẫn duy trì sản xuất, thu mua, tiêu thụ,toàn bộ năng suất và sản lượng vẫn duy trì như những năm trước. Hàng năm đề nghị nhà nước thường xuyên tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, giống mới để các thành viên áp dụng nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất và sản xuất theo hướng Vietgap để tập trung xuất bán cho thị trường.
IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã
– Sản xuất,tiêu thụ, chế biến và kinh doanh cây giống, các loại hoa quả..
– Thu mua,chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.
– Kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ theo nhu cầu, lợi ích của thành viên và khả năng của HTX.
– Một số dịch vụ khác khi thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư có nhu cầu.
V. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh
Dự kiến trang thiết bị của HTX khi thành lập
– Trụ sở (Đội 9 thôn An Cảnh, xã Hàm Tử) giao dịch:
– Bàn 03 chiếc; Ghế ngồi: 20 chiếc
– Tủ đựng tài liệu: 02 chiếc
– Máy vi tính + máy in: 01 bộ
– Điện thoại để bàn 01 chiếc;