Category Archives: Videos

Home / Archive by category "Videos"

HTX Nhãn Miền Thiết – Xây dựng mô hình kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

Nhãn Miền Thiết – chương trình Bạn của nhà nông VTV2 (7/9/2016)

HTX nhãn Miền Thiết – mô hình trồng nhãn sạch trên chương trình Bạn của nhà nông – VTV2

Nhãn sạch – Bạn của nhà nông số 97 bởi HTX nhãn Miền Thiết

Nhãn lồng Hưng Yên – Hiệu quả và kinh tế